Wybierz ligę

System rozgrywek

Regulamin rozgrywek

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1.      Warunkiem uczestnictwa w lidze jest:

a.      rejestracja zespołu poprzez email: dan.mos@interia.pl

b.    dokonanie opłaty wpisowego zgodnego z poziomem rozgrywkowym (Liga A, Liga B), informacja o obecnych stawkach znajduje się na stronie http://www.extraliga.pl/index.php?mod=Home&ac=Site&id=7

c.      organizator zastrzega sobie możliwość  czasowego wprowadzenia promocji i rabatów

w trakcie  zgłaszania zespołów do ligi,

d.    w dowolnym momencie trwania rozgrywek istnieje możliwość wpisania się na listę transferową  zawodników , poprzez zakładkę na stronie www.rzeszow.extraliga.pl 

e.      na listę transferową, mogą dołączyć tylko użytkownicy serwisu www.extraliga.pl

2.   Zgłoszenie zespołu do rozgrywek EXTRALIGA jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników  regulaminu  oraz  przestrzeganiem  przepisów dotyczących zasad gry obowiązujących w lidze.

3.      Rozgrywki prowadzone są w systemie - jesień/wiosna wg terminarza przedstawionego na stronie www.extraliga.pl

5.    Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania osoby (reprezentanta/managera drużyny), która będzie odpowiedzialna za :

a.    niedopuszczenie do gry nieuprawnionych bądź zawieszonych zawodników (kartki sumują się we wszystkich typach rozgrywek)

b.    zachowanie zespołu podczas meczu jak i po jego zakończeniu,

c.    zgłaszanie protestów i reklamacji ,

d.    kontakt z organizatorem rozgrywek,

e.    zgłoszeniem bądź wycofaniem zespołu z rozgrywek,

f.     uczestnictwo w obowiązkowych zebraniach, konferencjach prowadzonych przez organizatora rozgrywek

6.   Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. Przydzielone numery są na stałe i obowiązują przez cały sezon dla danego gracza. W przypadku dwóch drużyn o podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów o założenie znaczników.(znaczniki dostarcza organizator rozgrywek),

7.   W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu, mecze z jego udziałem, uważa się za nieodbyte lub walkower (decyzją organizatorów), a zawodnicy występujący w tym zespole nie mogą zgłaszać się na listę transferową w trwającym sezonie.

8.    Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników do rozgrywek przed startem ligi to 18 osób, minimalna 6. Istnieje możliwość rozszerzenia swojej kadry w trakcie rozgrywek do liczby 22 osób. (Czyt. punkt 11a.)

9.  W trakcie trwania sezonu do zespołów można zgłaszać graczy oczekujących na liście transferowej,

10.  Zawodnicy zgłaszający się do udziału w rozgrywkach EXTRALIGA  muszą miećukończone 16 lat. Nie wyznacza się górnej granicy wieku.

11.  Zespół w trakcie sezonu może dokonać dowolną ilość TRANSFERÓW (dopisanie zawodnika nie grajacego wcześniej w innym zespole) i tak:

a)    za transfery powyżej 18 zawodników w zespole pobierana jest opłata w kwocie: 25 PLN za pierwszych dwóch zawodników, za kolejnych 50 PLN, którą należy  wpłacić   na konto o numerze   72 1140 2017 0000 4302 1294 1433

b)   wszelkie zmiany transferowe należy przesłać drogą  mailową na adres  dan.mos@interia.pl nie później niż 1 czerwca danego roku. 

12.  W przerwie między rundami, drużyna może dokonać 2 transferów zawodników z innych zespołów. Transfer definiujemy następująco:(przejście zawodnika z drużyny A do drużyny B). Za transfer pobierana jest opłata w wysokości 25 PLN.

13.  Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora (buty z wkręcanymi kołkami ) nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów,

14. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).

15.   Organizator ma prawo wycofać zespół z rozgrywek za

a.      nie dokonanie w terminie opłat z tytułu kar

b.      łamanie regulaminu Extraligi w sposób rażący

c.       wybitne niesportowe zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu

d.      3-krotną weryfikację wyniku walkowerem na niekorzyść drużyny

16.  W przypadku wycofania lub wykluczenia zespołu z rozgrywek  drużynie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 

17.  W przypadku wycofania się drużyny po jednej rundzie, zespół musi opłacić 60% opłaty wpisowego za drugą rundę zgodnie z kosztem startu drużyny w rozgrywkach. 

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze do celów marketingowych oraz promocji rozgrywek.

19..  W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.


II. ZASADY ROZGRYWEK 

Rozgrywki prowadzone są  w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 3 zawodników „zrzeszonych”. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraligi (osobno rundy jesiennej jak i wiosennej), zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III, IV lub V ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu. 
Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach A,B i C klasy.
Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl

2.      Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na stronie http://www.slupsk.extraliga.pl

3.      Rozgrywki prowadzone będą na sztucznej nawierzchni, piłką nr 5 na bramki o rozmiarach 5mx2m.

4.      W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników w tym bramkarz i maksymalnie 12 zawodników rezerwowych.

5.      Przed meczem kapitanowie drużyn ,zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów, informacji na temat obecności  zawodników występujących  w zawodach.

6.      Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku ,gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów do założenia znaczników (drogą losowania).

7.      Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników.

8.      Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów.

9.      Kapitan drużyny jest jedyna osobą ,która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu.

10.  Czas trwania meczu:2x20 minut plus czas doliczony przez sędziego. Przerwa w meczu trwa do 5 minut.

11.  W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 10 minut, sędzia zawodów odgwizduje walkowera. Zespół ,który nie przystąpił do zawodów otrzymuje:

*  -1pkt

*  0:3 w bramkach

* oraz 50 zł kary

12.  Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu.

13.  W rozgrywkach EXTRALIGA zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną.

14.  O kolejności w tabeli na koniec sezonu decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z ta sama ilością punktów o miejscu w tabeli decyduje:

a.   bezpośredni pojedynek,

b.   bilans zdobytych i straconych  bramek,

c.   większa liczba zdobytych bramek,

d. w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko bezpośredni pojedynek.

e.  klasyfikacja fair-play

f.   losowanie

15.  Sezon rozgrywek EXTRALIGA podzielony jest na dwie fazy:

a.      Faza Zasadnicza - obowiązuje w systemie jesień/wiosna, zostaje wyłoniony

Mistrz Miasta.

b.    Faza Finałowa- do fazy finałowej zostają zakwalifikowani tylko Mistrzowie Miast, spośród których w turnieju finałowym zostanie wyłoniony Mistrz Polski Extraliga.pl.

16. Każdy zespół może w trakcie sezonu wnioskować o zmianę terminu, 1 meczu w rundzie. Informację należy przekazać do organizatora najpóźniej 48h przed meczem. Drużyna przeciwna o zmianie terminu meczu zostanie poinformowana najpóźniej 24h przed meczem przez organizatora. Nowy termin meczu wyznacza organizator.  Meczu jednak  nie można przełożyć w ostatnich 3 kolejkach (osobno runda wiosenna, runda jesienna).  Przykład:
- Runda liczy 10 kolejek, mecz możemy przełożyć w 7 kolejce, od 8 nie będzie już to możliwe.

 

III. PRZEPISY GRY

1.      Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu 4

2.      Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole na boisku pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 4, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu.

3.      Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczona liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne.

4.      Zmiany zawodników  dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego)  i jako pierwszy musi boisko opuścić zawodnik schodzący.

5.      Źle przeprowadzona zmiana skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.

6.      Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona, a prowadzący zawody sędzia musi zezwolić na jej wykonanie.

7.      Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie.

8.      Nie obowiązuje przepis o spalonym.

9.      Rzuty z autu wykonywane są według zasad obowiązujących w rozgrywkach PZPN.

10.  Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (z wyjątkiem złapania piłki przez bramkarza zagranej od współpartnera, niesportowego czy wulgarnego języka oraz gry wślizgiem na piłkę będąca w posiadaniu i pod kontrolą innego zawodnika) i nie wymagają gwizdka, chyba, że na wniosek drużyny sędzia odsuwa przeciwnika na przepisową odległość.

11.  Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów.

12.  Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne.

13.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów, linia pola karnego.

14.  Dopuszczalna jest gra wślizgiem tylko w przypadku, gdy w otoczeniu nie znajduje się inny zawodnik. O prawidłowości wykonanego wślizgu decyduje sędzia zawodów w oparciu o przepisy PZPN. W przypadku nieprawidłowego wykonania wślizgu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni (może ukarać również wykonującego wślizg napomnieniem za przerwanie korzystnej sytuacji do zdobycia bramki). Jeżeli wślizg wykonany jest na nogi przeciwnika, sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny, jeżeli atak ma miejsce w polu karnym) i ze względu na powagę przewinienia, może ukarać zawodnika napomnieniem lub wykluczeniem z gry.

15.  Zawodnicy karani są  kartkami. Zawodnik, który został ukarany czerwona kartką nie może brać udziału w meczu. Dwie żółte kartki oznaczają czerwoną. W przypadku czerwonej kartki, zespół gra w osłabieniu przez 10 minut, zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca spotkania.

16.  Nadrzędna zasada dla zawodników grających w EXTRALIDZE to zasada FAIR PLAY.

17.  W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują przepisy PZPN.

18.  Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja ligi.

IV.SANKCJE KARNE

1.      Nie dopuszczalne jest przebywanie kibiców na boisku ani na ławkach rezerwowych.

2.      Protesty dotyczące rozegranego meczu muszą być złożone maksymalnie w przeciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: dan.mos@interia.pl Wszystkie wnioski złożone po przekroczeniu terminu nie będą rozpatrywane.

3.      Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zastaje zawieszony na jeden mecz, chyba że komisja podejmie decyzję o wydłużeniu zawieszenia.

4.      Zawieszenia i kary finansowe związane uzależnione są od następującej reguły:

·         4 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

·         6 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

·         8 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

·         10 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 40 zł

·         12 i każda kolejna żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 50 zł

·         1 czerwona kartka  – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

·         2 czerwona kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

·         3 czerwona kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 50 zł

·         4 i każda kolejna czerwona kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 50 zł
 

5.      Wszelkie kary finansowe należy w ciągu 7 dni uregulować na konto bankoweo numerze 72 1140 2017 0000 4302 1294 1433

6.      W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika czy

znieważenie sędziego) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do:

·          drużyn w postaci ujemnych punktów, kar finansowych lub wykluczenia z rozgrywek

·          zawodników w postaci kar finansowych, zawieszenia lub wykluczenia z rozgrywek).

·         w sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych  z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Każdy uczestnik EXTRALIGI zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu a także do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego Extraliga.pl.

2.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

3.      Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek  EXTRALIGI powinien poddać się  badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania rozgrywek EXTRALIGI.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt  zawodników pozostawiony na obiektach sportowych.

6.      Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed ,w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku  wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego ,innych kibiców i organizatora.

7.      Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania   od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu.

8.    Zgodnie z założeniami programu „Moje boisko- Orlik 2012” obiekty na których rozgrywane są mecze w rozgrywkach Extraliga.pl są ogólnodostępne ,a korzystanie z nich bezpłatne. Opłata pobierana za sezon od zespołów jest opłatą za obsługę serwisu www.extraliga.pl , obsługę techniczna ,obsługę medialną oraz obsługę sędziowską.

9. Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator.

 

VII. NAGRODY

 

1. Nagrodzone zostaną zespoły za pierwsze trzy miejsca, zwycięzca pucharu ligi oraz indywidualnie:

- I miejsce: 600 zł  voucher na sprzęt sportowy 

- II miejsce: 400 zł  voucher na sprzęt sportowy 

- III miejsce: 300 zł  voucher na sprzęt sportowy 

- Najlepszy bramkarz, strzelec, MVP - 150 zł voucher na sprzęt sportowy

Dodatkowo drużyny oraz zawodnicy otrzymaja Puchary oraz statuetki.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto